Välkommen!

Nästa möte:
2017-11-13 (Måndag)
Per Algander
God smak och dålig konst
Kan ett konstverk vara så dåligt att det blir bra? I detta föredrag argumenteras för att det är väsentligt att göra en skillnad mellan olika värden som ett konstverk kan exemplifiera (estetiska, epistemiska, moraliska m.fl) och hur dessa värden eventuellt kan vara beroende av omständigheterna i vilket ett konstverk har skapats eller presenteras.


Per Algander är forskare vid filosofiska institutionen, Uppsala Universitet. Hans forskning fokuserar på etiska frågor, i synnerhet rörande framtida generationer, men berör även generella värdeteoretiska frågor.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 22 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Preliminärt schema för hösten 2017

Måndag 4 september 19.00, Folkuniversitetet sal 12
Mathias Broth
Att tala om vad andra trafikanter tänker i körundervisning
Mathias Broth är professor i språk och kultur, med inriktning mot språk och interaktion på Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) vid Linköpings universitet.
Tisdag 10 oktober 19.00, Folkuniversitetet sal 12
Fredrik Heintz
Artificiell Intelligens - Kan maskiner vara smarta?
Fredrik Heintz är docent vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet och ordförande i Svenska AI-Sällskapet.
Måndag 13 november 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Per Algander
God smak och dålig konst
Per Algander är forskare vid filosofiska institutionen, Uppsala Universitet. Hans forskning fokuserar på etiska frågor, i synnerhet rörande framtida generationer, men berör även generella värdeteoretiska frågor.
Måndag ?? december maj 19.00, Folkuniversitetet sal ??
NAMN
TITEL
BESKRIVNING
Senast uppdaterad 12 oktober 2017 / Tommy Persson